Fen ve Teknoloji Nedir?

Fen ve teknoloji nedir? Sorularının tanımlamalarını, daha iyi anlaşılması adına ayrı ayrı yapmakta fayda bulunmaktadır. Öncelikle teknoloji nedir? Sorusuna cevap verecek olursak; Teknoloji, ortaya atılan bilgilerin sanayideki işleniş ve uygulanış biçimidir diyebiliriz. Yani sanayideki iş kollarından birisinde, bilginin araç gereçlerle daha yeni gelişmeler üretmek için kullanımıdır.

Fen nedir? Sorusunun cevabını ise; Matematik, kimya, fizik ve yaşam bilimi gibi alanların incelendiği alandır, şeklinde tanımlayabiliriz.

Fen Bilimleri ve Teknolojinin Bağlantısı

Teknolojinin genel yapısına baktığımızda, tüm bilimler ile aslında iç içe olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu nedenle fen bilimleri de, teknolojinin ayrılmaz parçalarından birisidir. Aslında tüm bilim dalları, teknolojik gelişmelerin daha hızlı sağlanması için birer AR-GE çalışmasıdır diyebiliriz. Zira mevcut teknoloji ile yapılan tüm bilim çalışmaları, yeni teknolojik araç ve gereçlerin ortaya çıkmasını zaruri kılmıştır.

Diğer bilim dallarında olduğu gibi Fen bilimlerinde de daha ileriye gitmek için, öncelikle var olan mevcut teknoloji etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bilimin tıkanmaya başladığı ve yeni teknolojik ürünlere gereksinim duyulduğunda ise, teknolojik gelişmeler üzerinde çalışmalar başlatılarak yeni araç ve gereçler tasarlanmaktadır.

Daha net bir örnek verecek olursak, hastalıklar ya da sağlık alanları da nihayetinde tüm çalışmalarını, farklı bilim dalları üzerinden yürütmektedir. Örneğin pil yutan bir insanın midesini görüntülemek için, teknolojik cihazlara ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyacın akabinde bu görüntülemeyi gerçekleştirecek tıbbi cihazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır.

Durum Fen bilimlerinde de farklı olmayıp, fen bilimleri ve teknolojide yine sebep sonuç ilişkisi üzerinden oluşumlarını tamamlamaktadırlar. Yani fen bilimleri teknolojiye muhtaç iken, teknolojide yine fen bilimlerine muhtaçtır. Bu sebeplerden ötürü, teknolojiyi diğer bilim dallarından ayrı düşünmek, aralarında yakın bir bağlantı olmadığını söylemek imkansızdır.

Ayrıca Teknoloji ve Tasarım Arasındaki İlişki nedir merak ediyorsanız, bu popüler konuyu inceleyebilirsiniz.

 

Facebook Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.