Teknoloji ve Tasarım Arasındaki İlişki Nedir?

Teknoloji ve tasarım her ne kadar iki farklı kavram olsalar da, birbiriyle daima iç içe bulunmaktadırlar. Bu yüzden teknoloji ve tasarım arasındaki ilişki nedir? Sorusunun detaylarına geçmeden önce, bu iki temel kavramın tanımını iyi yapmak gerekir.

Teknoloji nedir?: Herhangi bir sanayi iş kolunda bilgi ve gücü biriktirmek koşuluyla, bilgiyi denetleme, iletme ve işletme gücüne sahip araç ve gereçler ile aygıtların tamamını içerisinde barındıran uygulama bilimidir.

Tasarım nedir?: Herhangi bir şeyin biçimini, yani nasıl olacağını insanın kafasında canlandırması ve bunu uygulamaya dökmesidir.

Teknoloji ve Tasarım Arasındaki İlişki Nedir?

Var olan bilginin, uygulanma aşamasında nasıl bir şekil alacağını ortaya koymak, iyi bir proje ile mümkündür. Teknolojinin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için, tasarım süreçlerini iyi bir proje üzerinde hazırlamak ve uygulamaya dökmek gerekir. Tasarım, teknolojik her türlü uygulamanın tam olarak işleyebilmesi için, son derece önemli bir işleyiştir.

Bu iki sürecin nasıl işlediğini inceleyerek, bu iki kavram arasındaki bağı daha iyi anlayabiliriz.

Tasarım süreci;

1- Çözüm üretilmesi gereken problem, iyi tanımlanmalıdır.

2- Sorunun çözümüne yönelik, detaylı bilgiler toplanmalıdır.

3- Elde edilen bilgileri, en verimli çözümü kazanabilmek için iyi analiz ederek maksimum verim hedeflenmelidir.

4- Sorunun tamamen ortadan kaldırılabilmesi için, detaylara inilmelidir.

5- Elde edilen tüm verileri bir araya getirerek, uygulama aşamasına geçilmelidir.

 

 

Facebook Comments

Teknoloji ve Tasarım Arasındaki İlişki Nedir?” için 11 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.